Kadın, kamusal alan ve hukuk / Editörler: Ülker Yükselbaba...[ve bşkl.].

Katalog Kaynağı Ufuk Üniversitesi
LC Yer Numarası HQ 1236 .K33 2017
Yayın Bilgisi İstanbul : Tekin Yayınevi, 2017.
Fiziksel Tanımlama 252 s. ; 20 cm.
Seri Tekin Yayınevi ; 649.
Bibliyografi, vb. Notu Kaynakça 249-252. ss.
ISBN 9789944611978
Dil Kodu Türkçe
Konu - Konusal Terim Kadın hakları __ Türkiye.
Women’s rights __ Turkey.
Kadınlar __ Türkiye __ Sosyal koşullar.
Women __ Turkey __ Social conditions.
Kadınlar __ Hukuki durum, yasalar, vb __ Türkiye.
Women __ Legal status, laws, etc __ Turkey.
Kadınlar __ Gelişmekte olan ülkeler __ Sosyal koşullar.
Women __ Developing countries __ Social conditions.
Feminizm __ Türkiye.
Feminism __ Turkey.
Kamu alanları __ Toplumsal yönleri.
Public spaces __ Social aspects.
Diğer Yazarlar Yükselbaba, Ülker, ed.